Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Kütahya Ermenileri

Ermeni tehciri gündeme gelirken, Kütahya Ermenilerinin farklı bir bakışla değerlendirildiği görülür. Özellikle tehcirin ilk başladığı dönemde, Kütahya’da mutasarrıflık yapan Faik Ali Bey’in merkezi yönetime rağmen Ermenilerin lehine bir politika izlediğine dair yorumlar yapılır. Bu bakış açısı Ermeni tehcirini savunan bazı kesimler kadar, tehcire karşı çıkanlarda da söz konusudur. Peki, Faik Ali Bey’e ve Kütahya Ermenilerine dair bu söylemlerin doğruluk payı nedir? İşte bu çalışmada, Faik Ali Bey’in Ermeni tehcirinde oynamış olduğu rol, Kütahya’nın farklı dinamikleri ile birlikte ele alınmakta ve böylelikle pek çok soruya cevap aranmaktadır. Ayrıca Ermenilerle ilgili yanlış bilinen bir takım dini ve siyasi konular da irdelenerek anlama odaklı fenomenolojik bir yaklaşım sergilenmektedir. Osmanlı Arşiv Belgelerinin yanında, dönemin yerli ve yabancı gazetelerinden de faydalanarak birincil kaynaklar ışığında hazırlanan bu eserde, dönemin bilinmeyenleri veya yanlış bilinenleri ile ilgili pek çok mesele açığa çıkarılmaya çalışılmaktadır.  

Kütahya‘nın Parlayan Yıldızı: Ahterî

Osmanlı'nın Yükselme Dönemi'nde Kütahya tarihinde önemli izler bırakan sözlükçü, tarihçi, edebiyatçı ve fakihlik gibi farklı yönleri bulunan ve Ahterî (Yıldız) nisbesiyle tanınan Muslihiddin Mustafa Efendi'nın kişiliğini, çalışmalarını  ve dönemini esas alan "Ahteri ve Dönemi" isimli sempozyumumuzun bildiri kitabı uzun bir hakemlik sürecinden sonra Türk Dil Kurumu (TDK) Yayınlarından çıktı. Bir dönemin bilinmeyenlerini ortaya çıkaran ve "Ahteri ve Dönemi Bilgi Şöleni Bildirileri" başlığıyla yayınlanan bildiri kitabının yeni eserlere kapı aralamasını dileriz. 

Sobiad Atıf Dizin Eğitimi

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanemizde 11 Aralık 2018  Salı günü saat 14:30'da SOBİAD Sosyal-Sağlık-Fen Bilimleri alanında atıf dizin kullanımı, atıf tarama, metin tarama ve literatür çalışması vb. konularında eğitim verilecektir. 

Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Etkili Bir Makale Nasıl Yazılır?

Mine TONTA Hanımefendi'nin  Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde yaptığı sunumun videosu https://www.youtube.com/watch?v=1Llp3WqgCEg

Önemli Bir Eğitim (Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Semineri)

Emerald uluslararası yayın yapan bir yayınevidir. Emerald' ın bütün dergilerini içeren Premier elektronik dergi veritabanı ve Social Sciences kitapları ULAKBİM üzerinden üniversitemizin erişimine açıktır. Yayın yapmaya yeni başlayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarına hitap eden Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Eğitim Semineri 27 Kasım 2018 Salı günü saat 14:30' da Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Konferans Salonu' nda düzenlenecektir. Söz konusu yayın yapma seminerine Üniversimetimizdeki tüm akademisyenler ile ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri davetlidir.
Arkadaş Listem