Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci

Bilginin hızla değişmesi, bilgi güncelliğinin yıllardan aylara, haftalara ve hatta günlere düşmesi ile birlikte Yükseköğretim kurumlarının bu hıza ayak uydurabilmesi ve sürekli güncel kalabilmesi için 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yayınlanmış ve Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nda, 2015 yılından bu yana kalite konusunda çok ciddi adımlar atılmış, her yükseköğretim kurumunda kalite komisyonları kurulmuştur. Böylece, her kurum mevcut durumunu inceleyerek kendi hedeflerini belirlemiş, stratejilerini oluşturmuş ve ve bu stratejilerine bağlı faaliyet planlarını hazırlamışlardır. 2015 yılından bu yana kurumlar her yıl kendilerini değerlendirerek mevcut durumlarını, güçlü yanlarını ve gelişmeye açık yanlarını Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) ile Yükseköğretim Kalite Kurulu'na bildirmektedirler. Kurumlar bu raporda eğitim, araştırma ve topluma katkı bileşenlerini esas almaktadırlar. Eğitim, araştırma ve topluma katkı bileşenleri için hazırlanan her bir etkinlik kendi içinde planla–uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) döngüsünü uygular. Özellikle, kurumun geliştirdiği yazılı, benimsenmiş ve sistematik olarak uygulanması beklenen standartlara/hedeflere uygun bir “akademik yaşam” sürdürüldüğünün   periodik kanıtları üretilir ve bu kanıtlara göre gelişmeye açık alanların iyileştirilmesi sağlanır. Yükseköğretim Kalite Kurulu ise her beş yılda bir kurumların durumunu yerinde tespit etmek için Kurumsal Dış Değerlendirme programı hazırlayarak kurumları ziyaret etmektedir. Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Üç Evreden oluşur; 1. Ziyaret Öncesi •İç Değerlendirme Raporu üzerinden değerlendirme •Saha ziyareti programının hazırlanması 2. Kurum Ziyareti •Bir günlük ön saha ziyareti •Pazar günü öğleden sonra başlayıp Çarşamba öğlen biten üç günlük saha ziyareti •Çıkış Bildiriminin kurumla paylaşılması 3. Ziyaret Sonrası •KGBR’ninhazırlanması ve Kurum ile paylaşılması •21 gün geri Bildiriminden sonra nihai KGBR’ninyazılması Kurumsal Dış Değerlendirme, kurumun; •Kurumsal özerkliğini koruyup, kullanabileceği, •Yükseköğrenim alanında rekabet avantajı olarak değerlendirebileceği, •Güçlü yönlerini, başarı hikayelerini ve iyileşmeye açık yönlerini tanımasını sağlayan BİR SÜREÇTİR… Detaylı Bilgi için; http://kalite.yok.gov.tr , http://yokak.gov.tr , http://kalite.dpu.edu.tr
Arkadaş Listem