Tüm Bilgi Paylaşımlarım

2018-yks Mühendislik Lisans Programları Doluluk Oranları

2018-YKS Mühendislik Lisans Programları Doluluk Oranları Devlet Üniversitelerinin Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde Bölüm, Meslek Yüksekokulları bünyesinde Program açılabilmesi için 2018 YKS Türkiye (Devlet) doluluk oranının en az %90, Vakıf Üniversitelerinin Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde bölüm, Meslek Yüksekokulları bünyesinde Program açılabilmesi için 2018 YKS Türkiye (Vakıf) doluluk oranının ise en az %85 olması gerekmektedir.   Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri PROGRAM ADI Doluluk (%) Doluluk (%) Adli Bilişim Mühendisliği 91,43 - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 100,00 - Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 34,38 - Bilgisayar Mühendisliği 96,90 86,73 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği - 27,50 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 94,47 100,00 Biyomedikal Mühendisliği 87,76 57,31 Biyomühendislik 93,11 23,33 Biyosistem Mühendisliği 63,06 - Cevher Hazırlama Mühendisliği 100,00 - Çevre Mühendisliği 71,90 - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 90,89 70,83 Deri Mühendisliği 81,25 - Elektrik Mühendisliği 100,00 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği 83,57 75,20 Elektronik Mühendisliği 100,00 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 85,10 48,00 Endüstri Mühendisliği 94,71 77,71 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 62,03 - Enerji Mühendisliği 100,00 - Enerji Sistemleri Mühendisliği 55,85 57,06 Fizik Mühendisliği 93,40 - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 87,36 54,79 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 82,77 51,11 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 100,00 - Geomatik Mühendisliği 68,90 20,00 Gıda Mühendisliği 67,30 55,63 Harita Mühendisliği 66,11 25,00 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 93,17 100,00 Hidrojeoloji Mühendisliği 93,62 - İmalat Mühendisliği 81,98 33,33 İnşaat Mühendisliği 98,25 50,35 İşletme Mühendisliği 84,76 75,41 Jeofizik Mühendisliği 55,62 - Jeoloji Mühendisliği 53,86 - Kimya Mühendisliği 92,81 69,70 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya - 70,00 Kimya ve Süreç Mühendisliği 19,05 - Kimya-Biyoloji Mühendisliği - 66,67 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 99,56 - Lif ve Polimer Mühendisliği 44,23 - Maden Mühendisliği 67,28 - Makine Mühendisliği 81,22 68,28 Makine ve İmalat Mühendisliği 35,22 - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 93,80 - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 25,00 82,00 Malzeme Mühendisliği 14,29 - Matematik Mühendisliği 99,56 - Mekatronik Mühendisliği 81,67 74,30 Mekatronik Sistemler Mühendisliği 100,00 - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 80,32 45,00 Meteoroloji Mühendisliği 100,00 - Nanoteknoloji Mühendisliği 25,81 - Nükleer Enerji Mühendisliği 96,81 - Optik ve Akustik Mühendisliği 94,12 - Orman Endüstrisi Mühendisliği 58,04 - Orman Mühendisliği 73,52 - Otomotiv Mühendisliği 69,36 60,32 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 66,54 - Polimer Mühendisliği 23,81 - Raylı Sistemler Mühendisliği 33,55 - Su Bilimleri ve Mühendisliği 100,00 - Su Ürünleri Mühendisliği 38,92 - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 93,43 - Tarımsal Genetik Mühendisliği 100,00 - Tekstil Mühendisliği 41,80 20,00 Tıp Mühendisliği 100,00 82,50 Uçak Mühendisliği 100,00 100,00 Uçak ve Uzay Mühendisliği 100,00 - Ulaştırma Mühendisliği 21,43 - Uzay Mühendisliği 100,00 77,50 Yazılım Mühendisliği 97,97 91,62 Ziraat Mühendisliği Programları 77,35 -

Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Toplum ve Birey Üzerindeki Olumsuz Etkileri. Korunma Yolları ve Alınabilecek Önlemler.

Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Toplum ve Birey Üzerindeki Olumsuz Etkileri. Korunma Yolları ve Alınabilecek Önlemler. helebiOKU Bilim,Teknoloji, Kültür/Sanat ​Teknoloji Serisi Bölüm -2 Photo by Mark Riechers on Unsplash Merhaba; Teknolojinin faydaları kadar zararları da olduğu söyleniyor. Bu yazımda teknolojinin karanlık yüzüne bakacağız. Cevabını aradığımız soru Teknolojinin Zararları Nelerdir? Ancak asıl odaklanmak istediğimiz konu; Teknoloji Bağımlılığı ve bunun sosyal hayatımıza etkileri. Teknolojiyi bir önceki yazımızda ‘Belli amaçlara ulaşmada ve belli sorunları çözmede gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin insan hayatına direkt etki edecek şekilde uygulamaya geçirilmesidir’ şeklinde tanımlamıştır. Teknoloji Nedir? Sorusunun detaylı cevabını bu yazımın devamında bulabilirsiniz. Şimdi ise bu melek yüzlü kavramın bir karanlık yüzü de olduğunu göreceğiz. Teknoloji • Denetimsiz, sınırsız ve amaçsız • Gündelik yaşamı ve sorumlulukları aksatacak şekilde • Uzun süreli ve uygun olmayan içeriklerle • Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi olumsuz etkileyecek şekilde  kullandığımızda, bu kullanım bizim için zararlı hale gelmiş demektir. Teknolojinin beraberinde getirdiği bazı temel sorunlara maddeler halinde bakacak olursak; – Teknoloji ile paralel bir şekilde ilerleyen silah teknolojileri ve bunun tüm insanlık üzerinde oluşturduğu risk. – Gündelik hayatımızı kolaylaştırmak için geliştirilen teknolojik ürünlerin bizi fiziksel ve ruhsal olarak tembelleştirmesi; bunlara bağlı olarak gelişen teknolojinin sağlığa zararları. – Teknolojik ürünlerin aşırı üretimine / aşırı tüketimine bağlı olarak doğal kaynakların, enerji kaynaklarının aşırı kullanılması ve ortaya çıkan çevresel sorunlar. – Bazı teknolojik ürün ve uygulamaların toplumun etik ve kültürel yapısı üzerindeki baskısı ve bozulma yönünde oluşturduğu tehdit. – Sosyal hayat üzerindeki olası olumsuz etkileri, teknoloji bağımlılığı ve buna bağlı gelişen depresyon, uykusuzluk gibi sonuçlar. Peki teknolojinin zararları nasıl önlenir? Teknolojinin Zararlarından Nasıl Kurtulabiliriz? Buradaki ilginç nokta teknolojinin doğurduğu sorunların çözümünü yine teknolojide arıyor olmamız. Dolayısı ile teknolojik sorunlar ve teknolojik çözümler arasındaki bir döngünün ortasında kalmış durumdayız. Sorunlardan kurtulmak adına teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz ve bu tercihimiz sonu gelmeyen bir sarmalın en büyük tetikleyicisi oluyor. Bir diğer çözüm de teknolojiden vazgeçmek! Peki; bu yapılabilir mi?  Belki konu bazında istisnalar olabilir veya bu konuyu amaç edinmiş tek tük insanlar… Ancak tüm romantikliğine rağmen modern şehirleri terk edip modern zamanlar öncesindeki yaşama dönmek olası ve uygulanabilir çözümler arasında değil; en azından kitlesel olarak. Bağımlılık Nedir? Yasadışı madde kullanımından, rüşvet yemeye, çikolata yeme bağımlılığına kadar insanoğlunun bağımlılık sergilediği birçok kötü alışkanlık vardır. Bağımlılığın başlıca 3 temel özelliği vardır: birincisi o şey için çok güçlü istek duymak, ikincisi zaman kontrolünü kaybetmek, son olarak da ısrarcı olmaktır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Bağımlılık bağımlı olma durumunu ifade eden bir isimdir. Aynı sözlükte bağımlı kelimesi ‘Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan’ şeklinde açıklanmıştır. Yeşilay bağımlılığı bir hastalık olarak tanımlıyor ve bağımlılık durumunu Fiziksel ve Ruhsal olarak ikiye ayırarak inceliyor; Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etmek amacı ile bir maddeye veya bir davranış biçimine/eyleme karşı aşırı düşkünlüğüdür. Photo by rawpixel on Unsplash Neden Bağımlı Olunur? Fizyolojik açıdan bir kişide depresyon, sosyal fobi ya da başka psikopatolojiler varsa bu kişinin bağımlı olma riski yüksektir. Olaya psikolojik faktörler açısından baktığımızda, kişilik özellikleri bakımından içe kapanık, kendini ifade edemeyen, dürtüsel insanların risk altında olduğu söylenebilir. Sosyal açıdan baktığımızda ise aile ve/veya yakın çevreden bağımlılık modellemesi almış bireylerin ve sosyal çevresiyle ilişki kuramayan insanların bağımlı olma riski çok daha fazladır. Teknoloji Bağımlılığı Nedir?   Photo by Marc Schäfer on Unsplash Teknoloji bağımlılığı kavramının sabit bir içeriği yoktur. Gelişen ve değişen teknoloji gündelik hayatımıza farklı elemanlarla etki ederek hayatlarımızı şekillendiriyor. Günümüzde teknoloji bağımlılığının bileşenlerini televizyon, telefon, tablet, bilgisayar oyunları, oyun konsalları, internet ve sosyal medya olarak sıralamak mümkündür. Teknoloji Bağımlılığı günümüzde kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı veya internet bağımlılığı gibi türler ile birlikte Davranışsal/Eylemsel Bağımlılık olarak sınıflandırılmaktadır. Davranışsal bağımlılıklar, bu gibi uğraşlarla aşırı zaman harcama ve kontrol edememe durumunu tarif eder. Toplumumuzda alkol, sigara, uyuşturucu gibi kimyasal madde bağımlılıklarına karşı belli bir bilinç ve tepki oluşmuş olsa da bu durum eylemsel bağımlılıklarda henüz bu kadar gelişmiş değildir. Bu tip davranışlara karşı gösterilen toplumsal tolerans sorunun ilerlemesi açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Peki; Gündelik hayatta kaç saat teknoloji kullanımı normal kabul edilmiştir? 2017 değerlerine göre ülkemizdeki teknoloji kullanıcıları gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçirmektedir. TV karşısında geçirilen vakit ise ortalama 2 saattir. Aşırı internet kullanımı teknoloji bağımlılığının en sık görülen türlerinden biridir. Bayram Topal ve arkadaşlarının İnternet bağımlılığı üzerine yaptıkları araştırmada teknoloji bağımlılığının zararları üzerine dikkat çekici verilere ulaşılmışlardır. İnternet için uykusundan ödün verenler %34,4 gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu da çoğu kişinin gece geç vakitlere kadar internette vakit geçirdiğine işaret etmektedir. Arkadaşlarıyla veya ailesi ile birlikteyken internet kullanmaya devam edenlerin yaklaşık %54,9 gibi önemli bir orana sahip olduğu gözlenmiştir. Bu durum internetin aile içi iletişime ve kişinin sosyal yaşamına olumsuz etkisinin bir göstergesidir. İnternette planladığından fazla kaldığını bildirenlerin oranı %43,7 çıkmıştır. Kendini internet bağımlısı olarak görenlerin oranının %36,1 civarında olduğu görülmüştür. Teknoloji Bağımlılığı Nasıl Önlenir? Toplumsal olarak yapılabilecekleri iki başlık altında toparlayabiliriz: Toplumun özellikle de çocukların teknolojinin doğru ve sağlıklı şekilde kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi. Her zaman söylediğimiz gibi;Eğitim Şart ! Elbette bağımlılığa neden olabilecek risk faktörlerinin azaltılması için yapabileceklerimiz mevcut. Buradaki en önemli adım gerçek hayata karışmak olacaktır. Özellikle şehirlerde daralan ve yavanlaşan sosyal hayatın içinde teknoloji ve özellikle de internet ilk akla gelen kaçış alternatifimiz oluyor. Bu konudaki en meşhur çalışmalardan biri psikolog Bruce Alexander’ın fare parkı deneyidir. Bu deneyi araştırmanızı tavsiye ederim. Buradanbaşlayabilirsiniz. Buraya da bakabilirsiniz. Toplumsal olarak alınabilecek aksiyonlardan bir tanesine özel bir paragraf ayırmak istiyorum. İhtiyaç duyduğumuz yeni toplumsal normlardan biri de ‘sosyal anti-kişilik’ kavramıdır. Bu kavramı 2015 yılında ortaya atan P.Graham’a göre sosyal anti-kişilik kavramı, sohbet hâlindeki bir grupta bulunan kişilerden biri, sohbetin ortasında mazeret bildirmeden telefonunu eline alıp bir süre telefonuyla ilgilendiğinde grubun diğer üyelerinin bu kişiye yaptığı hareketin yanlış olduğunu hissettirmesi durumuna verilen isimdir. Bu durum hemen hepimizin zaman zaman yaptığı ve/veya maruz kaldığı bir anı işaret ediyor. Toplumun bu gibi durumlara karşı hassas olması ve gerekli tepkiyi vermesi toplumsal bilinç seviyemizi yüksekten bir etki yaratacaktır. Teknoloji bağımlılığını bırakmak adına kişisel olarak yapabileceklerimize gelirsek; Eğer böyle bir sorunun farkındaysak bir uzmanla görüşmek en doğrusu olacaktır. Bu konuda okumalar yaparak bilinçlenmek elbette faydalı olacaktır. Tıpkı bu yazı gibi! Ancak bu bizi işin uzmanına gitmekten alı koymamalı!!! • Kendine Hedef koy. Gündelik hayatında teknolojiden uzak durman gereken periyotları belirle. Gerekirse hafta içleri ve haftasonları için farklı hedefler koy. • Hedeflerini yaz. Kendine koyduğun hedefleri renkli not kağıtlarına yazıp odanda, çalışma masanda görebileceğin yerlere as/yapıştır. Hepsi gözünün önünde olsun.  • Sosyal yaşantını hareketlendir, dışarı çık, spor yap. Aşırıya kaçan televizyon, bilgisayar, akıllı telefon vb alışkanlıklarının yerine yeni faaliyetler koy. • Yardım istemekten çekinme. Arkadaşlardan, aileden, öğretmenlerden veya psikologlardan bu konuda yardım isteyebileceğini unutma. Bunlara ek olarak evimde, iş yerimde, okulumda ne gibi önleyici aksiyonlar alabilirim diye merak edenler bu makaleyi okuyabilirler. İçerisindeki önerlerin 1-2 tanesini hayta geçirerek yeni kazanımlar sağlayabiliriz. Sonuç ABD’li şair ve yazar Clarissa ESTES durumu güzel özetlemiş; “Bağımlılık hayatı daha iyi gösterirken onun içini boşaltan bir şeydir.” Bir tane hayatımız var; içini boşaltmayalım. Referanslar Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.phpoption=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c111811c1aca5.55888047 , 2018. Yeşilay, Bağımlılık Nedir?, https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir , 2018. Acıbadem Fulya Bağımlılık Merkezi, https://www.acibadem.com.tr/bagimlilikmerkezi/bagimlilik-nedir/ , 2018. Yeşilay, ‘Teknoloji Canavara Dönüşmeden!’, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı, 2016. CNN Türk, ‘7 soruyla teknoloji bağımlılığı nedir ve nasıl önlenir?’ , https://www.cnnturk.com/saglik/7-soruyla-teknoloji-bagimliligi-nedir-ve-nasil-onlenir?page=1 , 2018. NPANATEM Bağımlılık Merkezi, ‘Teknoloji Bağımlılığ’ , https://npistanbul.com/amatem/teknoloji-bagimliligi , 2018. Bayram TOPAL, Hasan ŞAHİN, Beyza TOPAL, ‘İnternet Bağımlılığı Üzerine Sakarya İlinde Bir Araştırma’, Sosyal Bilimler Metinleri, Sayı:02, 2018. Adnan Veysel ERTEMEL, Gökhan AYDIN, ‘Dijital Ekonomide Teknoloji Bağımlılığı ve Çözüm Önerileri’, Addicta: The Turkish Journal On Addictions, Vol:5 665-690, 2018.

DPUHaber - Dpü‘de TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi Verildi Paylaşım

TÜBİTAK tarafından 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirildi.
haber.dpu.edu.tr

Endüstri 4.0 Nedir? Paylaşım

Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı‘nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti‘ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı‘nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunmuştur. Endüstri 4.0‘ın amacı nedir? Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor.[1] Ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Ciha
makina.dpu.edu.tr
Arkadaş Listem