Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Yabancı Dil Kurs Kayıtları Paylaşım

DPÜ DİLMER Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, kursiyerlerini yabancı dil hedeflerine ulaştırmada çağımızın akademik değerlerini ölçüt almayı ve her zaman en iyisini sunmayı hedeflemektedir. Y
www.dumlupinar.edu.tr

Yabancı Dil Okutmanlarına Uygulamalı Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi Verildi Paylaşım

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA)’nın başlattığı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yaptığı “YDYO Proje Yazmak İstiyor” başlıklı 2. başvurusunun da başarılı olarak kabul edilmesinin ardından Yüksekokul’da görev yapmakta olan 16 öğretim elemanı 29 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında “Uygulamalı Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi” aldılar. ZEKA tarafından “TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi” amacıyla ilan edilen bu programın “Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi” önceliği altında yapılan teknik destek başvurusu sonucunda, Ajans’ın belirlemiş olduğu yüklenici firmadan gelen bir uzman tarafından öğretim elemanlarına 5 gün boyunc
ydyo.dpu.edu.tr
Arkadaş Listem