Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Nice Başarılara...“iyi İnsanlar Her Zaman İyi İşlerin Yanında...“

Nice Başarılara..."iyi insanlar her zaman iyi işlerin yanında...Bir yerde güzel şeyler oluyorsa Orada güzel insanlar var...."..Hocası olmaktan gurur duyduğum İzmir Uluslararası Yörük Türkmen çalıştayında, 9 Eylül Üniversitesi  Muhasebe-Finansam ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yusuf GÜMÜŞ " Derneklerde Kaynak Yaratma Sorunları" konulu bildirisi.... Referans: Kültür Kervanı Programı yayın kaydından...https://www.youtube.com/watch?v=jRQxYi1S9No  

“İyi İnsanlar Her Zaman İyi İşlerin Yanında...“

"iyi insanlar her zaman iyi işlerin yanında... Bir yerde güzel şeyler oluyorsa Orada güzel insanlar var...."..      

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (Internatıonal Congress of Academıc Research) 16-17-18 Eylül 2019 Bolu

"kongre" Birlikte yürümek, birlikte adım atmak, birlikte mücadele etmek anlamında Latince bileşik bir kelime... Öyle yazıyor kitaplar... …   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Tarih ve Günce dergisinin işbirliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine, güzel sanatlardan mühendislik bilimine dek geniş bir alanda Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmek ve yeni çalışmaların ele alınarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır. 17-18 Eylül 2019 tarihinde Bolu’da Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu etkinlikte lisans düzeyinden akademik hayatın en son evresine kadar yükselmiş bilim insanlarını ve adaylarını bir araya getirerek, bilimin yeni verileri ışığında bilime katkı sunacak akademik konuları ele alıp sunum yapmayı, yapılan sunumlar üzerinden akademik tartışmalar gerçekleştirmeyi ve bunun sonucunda da bilimsel çalışmaları yayın dünyasına kazandırmayı amaçlanmaktadır. Türkiye’nin saygın üniversitesi Bolu Abant İzzet Baysal ile Uluslararası tarih dergisi Tarih ve Günce’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte yürütme kurulundan bilim kurullarına ve kongreye katkı sunacak her aşamadaki bilim insanına göre katılımı sağlanacaktır. Kongre, “Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” dikkate alınarak düzenlenmektedir. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak bildirilerin özetleri ve tam metinleri, hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda e-kitap olarak yayımlanacaktır.
Arkadaş Listem