Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (Tüma) 2019 Yılı Raporu

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (Tüma) 2019 Yılı Raporu "Kurumun verimliğini artırabilmek için bilgi, şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik, sorumluluk gerekir. Bu ilkeler doğrultusunda kendini besleyemeyen, doğru bildiği yolu doğru insanlarla tutkulu biçimde yürüyemeyen, kurumsal sürdürülebilirliği sağlaması mümkün değil..."   Referans: https://www.uniar.net/tuma https://docs.wixstatic.com/ugd/779fe1_df4bc17412614459a0bc18222ca7e433.pdf

XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

  Sempozyum bilgi şöleni,bilgi ziyafeti, bilgiyi kutlamak,birlikte bilgi eğlencesi anlamında Arapça kökenli olup, Moğolcadan Türkçeye girmiş ve eski Türkçe 'de "toy" sözcüğü ile eşanlamlı  birleşik bir kelime  ...Öyle yazıyor kitaplar...   39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 15-19 Nisan 2020 tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sherwood Exclusive Lara Otel’de gerçekleştirilecektir. Hayatın tüm alanlarında ortaya çıkan değişim, yenilik ve ilerleme muhasebe ve muhasebe mesleğini de tabii bir şekilde etkisi altına almaktadır. Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan yoğun veri trafiği, denetim başta olmak üzere birçok alanda dönüşüm yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu değişime muhasebe uygulayıcılarının ve paydaşlarının ayak uydurması muhasebe eğitiminde yeni yaklaşımların uygulanması ile paralellik arz etmektedir.   Ortaya çıkan değişimin gerek iş ortamına gerekse muhasebe eğitimi ve mesleğine etkilerinin tartışılması amacıyla Sempozyumun ana teması “Değişen Teknoloji ve İş Ortamında Muhasebe” olarak belirlenmiştir. 41. yılında 39.’su 2020 yılında düzenlenecek bu sempozyum, gerek akademisyenler, gerekse meslek mensupları açısından muhasebe eğitiminin mevcut konumunu ve gelecekte kendisine nerede yer bulacağını göstermesi açısından önemli bir misyonu yerine getirecektir. Muhasebe eğitimine dair ortaya koyulacak çalışmalardan tüm paydaşların faydalanması amacıyla 15-19 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan sempozyumda akademisyenler, meslek mensupları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerini aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla   Prof. Dr. Durmuş ACAR Sempozyum Başkanı https://turmes2020.mehmetakif.edu.tr/kurullar.php Prof.Dr.Mustafa A.Aysan'ın 20 Nisan 2019 tarihinde XL.Yıl XXXVIII.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumundaki Açılış Bildirisi: "Türkiye'de Muhasebe Mesleğinin Geleceği" https://www.youtube.com/watch?v=T7PxCCD-m-M&t=985s     (Film 34 dakikadır, filmin sonunda hocamızın doğum günü kutlaması ve kırk yıl önce ilk sempozyuma katılanların plaket töreni başlangıcı vardır.)      Saygılarımızla Sempozyum bildiri kitabına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://bit.ly/2XYT2xP    

Nice Başarılara...“iyi İnsanlar Her Zaman İyi İşlerin Yanında...“

Nice Başarılara..."iyi insanlar her zaman iyi işlerin yanında...Bir yerde güzel şeyler oluyorsa Orada güzel insanlar var...."..Hocası olmaktan gurur duyduğum İzmir Uluslararası Yörük Türkmen çalıştayında, 9 Eylül Üniversitesi  Muhasebe-Finansam ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yusuf GÜMÜŞ " Derneklerde Kaynak Yaratma Sorunları" konulu bildirisi.... Referans: Kültür Kervanı Programı yayın kaydından...https://www.youtube.com/watch?v=jRQxYi1S9No  

“İyi İnsanlar Her Zaman İyi İşlerin Yanında...“

"iyi insanlar her zaman iyi işlerin yanında... Bir yerde güzel şeyler oluyorsa Orada güzel insanlar var...."..      
Arkadaş Listem