Tüm Bilgi Paylaşımlarım

New Challenges in Management and Business Journal

  Editörlüğünü yürüttüğümüz "New Challenges in Accounting and Finance (NCAF)"http://www.eurokd.com/journal/jd/7  dergisi için Muhasebe-Finansman Bilim dalında nitelikli.Makalelerinizi /Araştırmalarınızı bekliyoruz.. We are the editor of... "New Challenges in Accounting and Finance (NCAF)" for Journal Accounting and Finance Qualified.We are waiting for your articles / research http://www.eurokd.com/journal/jd/7 New Challenges in Management and Business journal which is published by European Association of Knowledge Development (www.EUROKD.com). /http://www.eurokd.com/journal/jd/7 The 5th International Conference on Management Studies (ICMS-2019) Istanbul, February 22, 2019  İlgilenenler bilimsel makalelerini göndersin / okusun diye... ✓New Challenges in Management and Business ✓Studies in Educational Management ✓Entrepreneurship Research Quarterly ✓New Challenges in Accounting and Finance  
Arkadaş Listem