Tüm Bilgi Paylaşımlarım

“Eğitim Sistemi Evrilecek Mi? Devrilecek Mi?“

Özyeğin Üniversitesi kurucu Rektörü, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut hocanın TEDx konuşması. İlgilenenler için faydalı olması temennisiyle... https://www.youtube.com/watch?v=xUGUyDvn-HE

“Hayalini Yorganına Göre Uzat“ (Tedx Talks- Prof. Dr. Acar Baltaş)

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor. İlgilenenler için faydalı olması temennisiyle... https://www.youtube.com/watch?v=XgKo9VeWnKo https://www.youtube.com/watch?v=XgKo9VeWnKo

“Türkiye‘de Akademisyen Algısı: Anonimliğin Gücü“

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin 2018 yılı 2.Cilt 2.Sayısında yayımlanan ve 2 tane araştırmacı tarafından kaleme alınan "Türkiye'de Akademisyen Algısı: Anonimliğin Gücü" başlıklı ilgi çekici bir makaleyi paylaşmak istiyorum. İlgilenenlere faydalı olması temennisiyle... http://dergipark.gov.tr/download/article-file/520898

Üniversite ve Bilim İnsanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'ın Yükseköğretim Dergisinde (Journal of Higher Education) Yayımlanan "Üniversite ve Bilim İnsanı" Başlıklı Makalesinin Linki Aşağıdadır. Okunmaya ve Üzerinde Düşünmeye Değer Bir Makale Niteliği Taşıyan Bu Çalışmanın, Türk Yükseköğretimine ve Bilim İnsanlarına Faydalı Olması Temennisiyle... http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2014002/YOD_2014002002.pdf  http://www.yuksekogretim.org/ozet_2014002002.asp http://www.yuksekogretim.org/index.asp

Literatür Boşluk Kabul Eder Mi?

Literatür boşluk kabul eder mi? sorusuna verdiğim "hayır" yanıtı beni bu linke tıkladığınızda http://dergipark.gov.tr/download/article-file/527937 karşınıza çıkacak olan makaleyi yazmaya yöneltti. Özet olarak makale, Türkiye özelindeki olay çalışması metodolojisi bazlı yarı-güçlü formda etkin piyasalar hipotezi literatüründeki önemli bir boşluğu doldurma noktasında atılmış kayda değer bir bilimsel çalışma niteliği taşımaktadır. Çalışma neticesinde ulaşılan sonuçların ve bu sonuçlara dayanılarak ortaya konulan önerilerin sözü edilen alanda bilimsel bir ürün ortaya koymayı planlayan araştırmacılar açısından önem taşıyabileceği ve çalışmanın temel bir referans kaynağı olma işlevi görebileceği umut edilmektedir. Borsa İstanbul (BIST) Pay (Hisse Senedi) Piyasası için yarı-güçlü formda etkin piyasalar hipotezinin geçerli olup olmadığının olay çalışması metodolojisinin (event study methodology) kullanılması suretiyle test edildiği bilimsel/akademik araştırmaların literatür taraması yöntemiyle eleştirel bir açıdan olabildiğince çok boyutlu olarak incelenmesinin amaçlandığı ve 2002-2017/9 dönemindeki 63 adet araştırmanın örneklem olarak kullanıldığı bu çalışmanın, ilerleyen dönemlerde sözü edilen alanda bilimsel bir ürün ortayı koymayı planlayan araştırmacılar açısından önem taşıyabileceği ve de benzer mahiyette bir çalışmanın Türkiye literatüründe/yazınında henüz olmayışı, buna bağlı olarak da literatürde doldurulması gereken bir boşluğun olması dolayısıyla, öncü ve özgün bir niteliğe sahip olabileceği umudundan hareketle literatüre bir nebze de olsa katkı sunabileceği, düşünülmektedir. Bu vesileyle, makalemi yayımlama fırsatını bana sunan İşletme Bilimi Dergisi'ne, derginin editörlerine ve makalenin nihai halini almasına katkı veren makale hakemlerine teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek isterim. Tabi ki en büyük teşekkürün, başta babam ve annem olmak üzere, mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Dumlupınar Üniversitesi ailesine olduğunu, özellikle vurgulamak isterim. İlgilenenlere faydalı olması temennisiyle...     Makaleye Ulaşılabilecek Linkler http://dergipark.gov.tr/download/article-file/527937 http://dergipark.gov.tr/jobs/issue/38964/363286 İşletme Bilimi Dergisi http://dergipark.gov.tr/jobs
Arkadaş Listem