Prof. Dr. Selçuk Yalçın

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Muhasebe

Görevi : Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı, Muhasebe Ana Bilim Dalı Başkanı

Arkadaş Listem