Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Özcan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Görevi : Bölüm Başkan Yardımcısı

Arkadaş Listem