Dr. Öğr. Üyesi Uğur Aytun

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Görevi : Ogretim Uyesi

Arkadaş Listem