Öğr. Gör. Dr. Abdullah Çakır

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/Tasavvuf Anabilim Dalı