Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdem TAŞ

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi