Öğr. Gör. Dr. Aber Rateb Youness Elfeky

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı