Dr. Öğr. Üyesi Ali Altınbay

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Görevi : Öğretim Üyesi