Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Öngen

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği

Görevi : Dr. Öğr. Üyesi