Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Karaca

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Görevi : Öğretim Üyesi