Arş. Gör. Batıhan Alay

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finans

Görevi : Araştırma Görevlisi