Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Hamarat

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Bankacılık ve Finans