Prof. Dr. Cengiz Duran

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme