Dr. Öğr. Üyesi Ebru Deniz Ozan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler

Görevi : Öğretim Üyesi