Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Tunca

Fen Edebiyat Fakültesi / Biyokimya

Görevi : Öğretim Elemanı