Öğr. Gör. Mehmet Emin Yağcı

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/Arap Dili ve Belagatı

Arkadaş Listem