Dr. Öğr. Üyesi Emre Gökçeli

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat