Şef Erdoğan Sazlı

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi

Görevi : İş sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu,Entegre Çevre Bilgi Sistemi Sorumlusu,İç Kontrol Sistemleri