Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya

Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı

Görevi : Öğretim üyesi