Arş. Gör. Dr. Fatma Alkan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye

Görevi : Araştırma Görevlisi