Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç Durak

Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Görevi : Telekomünikasyon Anabilimdalında Doktor Öğretim Üyesi