Öğr. Gör. Dr. Gülşah Adam

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat