Prof. Dr. Gürsel Yanık

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği

Görevi : Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı