Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Arık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Görevi : Öğretim Üyesi