Dr. Öğr. Üyesi İdris Tüzün

İslami İlimler Fakültesi / İlahiyat

Görevi : dr. öğr. üyesi.