Öğr. Gör. Abdulkasım Gürpınar

Rektörlük / Enfomatik Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı