Dr. Öğr. Üyesi Kasım Kocaman

İslami İlimler Fakültesi / lköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi / Din Eğitimi Anabilim Dalı