Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Deneme Veritabanları Paylaşım

Deneme Veritabanı Erişim Süresi İlgili Olduğu Disiplin Bilgilendirme Erişim Emerald Premier 10.10.2016 10.12.2016 Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, ​ ​ strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal ​ ​ bakım, bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, ​ ​ kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi ​ ​ bulunmaktadır. Kampüs dışından uzaktan erişim ayarları (proxy) yapılarak ulaşılır. Erişim için tıklayınız. Felsefe (Philosophy Documentation Center – PDC) veritabanı 12.11.2016 15.11.2016 Felsefe ve Felsefe ile ilgili tüm bilim dallarını, uygulamalı etik ve ilahiyat alanlarında yayımlanan 140’tan fazla akademik e-derginin yanı sıra, seri kitaplar, konferans bildirileri, vb. kaynaklar içerir Kampüs dışından uzaktan er
kutuphane.dpu.edu.tr