Prof. Dr. Mehmet Acet

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Görevi : Bölüm Başkanı