Doç. Dr. Metin Baş

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri

Görevi : Öğretim Üyesi