Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ateş

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü