Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/Kelam Bilim Dalı