Genel Sekreter Yrd. Murat Tekeli

Rektörlük / Genel Sekreterlik

Görevi : Genel Sekreter Yrd.