Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Dekan Yardımcısı