Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Tdv İsam İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında Yeni Kitap: Bir Osmanlı Fakihi İbn Âbidîn

TDV İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!   Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn  Mustafa Ateş Osmanlı fakihlerinden İbn Âbidîn’in hüküm elde etme faaliyetinin keyfiyeti ve resmü’l-müftî kriterlerinin bu faaliyetteki rolü, mezhep içi işleyiş hakkında önemli veriler sunacak kritik konulardır. Zira Hanefî mezhebinin son dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri olması hasebiyle İbn Âbidîn’in fıkıh faaliyeti, aynı zamanda Hanefî mezhebindeki mezhep içi işleyişin geldiği son noktayı temsil etmektedir. Diğer taraftan İbn Âbidîn’in modern dönemin hemen öncesinde ve taklit-içtihat tartışmalarının yoğunlaşmaya başladığı bir süreçte yaşamış olması, fıkıh tarihi açısından ayrı bir önemi haizdir. Bu çalışma, mezhep müntesibi bir fakih olarak İbn Âbidîn’in fıkıh faaliyetini, onun en önemli eserlerinden biri olan Reddü’l-muhtâr adlı haşiyesi çerçevesinde ele almaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş tarafından telif edilen bu eser, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Genç Gelişim Sertifika Programı

Katılım Genç Gelişim, özel bir Yetenek ve Sertifikasyon Programı olarak Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi hamiliğinde gerçekleşecek olup genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılacak ve başarılı katılımcılar finans sertifikaları almaya hak kazanacaktır. Eğitimler haftasonları tamamen online, günde 5 saat ve her bir sertifika programı 40 saat olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için bk: https://katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr/

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Himayelerinde Katılım Genç Gelişim Sertifika Programı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Himayelerinde KATILIM GENÇ GELİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI'na dair bilgi için: https://katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr/