Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kelebek

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi-İslam Hukuku Anabilim Dalı