Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Çetin

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Elemanı