Dr. Öğr. Üyesi Orkun Hamza Kayci

Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji

Görevi : Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı