Arş. Gör. Ömer Ergül

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı