Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Söylev

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi