Prof. Dr. Özden Üstün

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

Görevi : Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı