Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demirel

Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Görevi : Bölüm Başkan Yardımcısı