Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demirel

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Görevi : Bölüm Başkan Yardımcısı