Doç. Dr. Rifat Türkel

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı